Vi hjelper verden i vekst siden 2004

20-35kV strømtransformator